Lịch công tác tuần 37

Thứ ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Hai

02/5

 

Nghỉ bù lễ Ngày Chiến thắng 30/4 – 1/5

 

Ba

03/5

 

Nghỉ bù lễ Ngày Chiến thắng 30/4 – 1/5

 

04/5

8h00        
14h00        
Năm

05/5

 

10h00 Họp Ban chỉ đạo xây dựng chiến lược PHT; Thành viên Ban chỉ đạo Phòng hội thảo, TTHL TB
14h00        
Sáu

06/5

 

8h00 Họp hội đồng xét tốt nghiệp cho sinh viên (đợt 02/2022) Theo Quyết định Phong họp tầng 3 CTHĐ
14h00        
Bảy

07/5

8h00        
14h00        
CN

08/5

8h00        
14h00