Triển khai Dự án ACCESS giai đoạn 2 tại Trường đại học Quảng Bình
Trường đại học Quảng Bình đã ứng tuyển thành công Chương trình học bổng tiếng Anh giai đoạn 2 cho học sinh từ 13 – 15 tuổi. Chương trình do Tổ chức Sức khỏe Gia đình Quốc tế (FHI360) tài trợ thông qua Văn phòng tiếng Anh khu vực. Sau quá trình tuyển chọn, phỏng vấn công khai và nghiêm túc, 30 bạn học sinh đến từ 12 trường trên địa bàn tỉnh có tiêu chí phù hợp đã được chọn vào học lớp dự án Access. Từ ngày khai giảng 21/4, lớp tham gia học đầy đủ và tích cực. Trong quá trình học, các bạn đã thể hiện đam mê môn học tiếng Anh và khát khao chinh phục ngoại ngữ này. Dưới đây là một số hình ảnh trong lớp học ACCESS.

Học bổng

Nhà trường thường xuyên có các học bổng dành cho sinh viên học tập xuất sắc, sinh viên nghèo vượt khó…

Các nguồn học bổng

Odon Vallet

Là chương trình học bổng hàng năm.

Hessen

Là chương trình học bổng hàng năm.

Kova

Là chương trình học bổng hàng năm.

Điều kiện

Các điều kiện nhận học bổng

  • Điểm học tập xuất sắc
  • Tham gia đầy đủ các hoạt động do trường tổ chức

Sinh viên nhận học bổng

Hình ảnh của SV ĐH Quảng Bình nhận học bổng Vallet