Ngành Ngôn ngữ Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH         KHOA NGOẠI NGỮ   THÔNG BÁO Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2022-2023 Ngành: NGÔN NGỮ ANH STT Nội dung Trình độ đào tạo Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Chính quy Liên thông chính...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH         KHOA NGOẠI NGỮ   THÔNG BÁO Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2022- 2023 Chuyên ngành đào tạo: Ngôn ngữ Trung Quốc. STT Nội dung Trình độ đào tạo Tiến sĩ   Thạc sĩ  ...
NEW-CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐNNN Trung Quốc 11-2021 (thêm 10.3)
Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh khoá 61, 62  
Thông báo

Liên kết nhanh

Liên hệ
Trường Đại học Quảng BìnhTrường Đại học Quảng Bình