TUYỂN SINH NGÀNH ĐH NGÔN NGỮ ANH VÀ ĐH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC NĂM 2024

Ngành hot của QBU – ĐH Ngôn ngữ Anh và
ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc!
Mã trường: DQB
Mã ngành: – 7220201 – ĐH Ngôn ngữ Anh
– 7220204 – ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc
Sinh viên nhanh chóng làm quen với môi trường mới.
Thỏa sức khám phá, mở rộng thế giới quan.
Tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị.
Phát triển các kỹ năng quan trọng trong giao tiếp, làm việc nhóm, tư duy phản biện, tư duy sáng tạo…

Link xét học bạ trực tuyến 2024: https://dangkytructuyen.qbu.edu.vn/