THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH SUSI HỌC GIẢ NĂM 2017

ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI HÀ NỘI

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN HOA KỲ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG VĂN HOÁ – THÔNG TIN

 

 

Thông báo

CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU HOA KỲ

DÀNH CHO HỌC GIẢ VÀ CHUYÊN VIÊN GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Phòng Văn hoá – Thông tin (PAS),Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ ChíMinh đang tìm kiếm ứng viên phù hợp để đề cử cho các chương trình Nghiên cứuHoa Kỳ dành cho học giả và giáo viên/chuyên viên giáo dục phổ thông năm 2017.Giảng viên đại học và các nhà nghiên cứu có nguyện vọng đăng ký tham gia cácchương trình này xin vui lòng điền vào mẫu đơn và gửi về cho PAS trước ngày Thứ Ba, 3/1/2017. Kết quả đề cử sẽ đượcthông báo vào đầu tháng 4/2017.

 

Khái quát về Chươngtrình

Chương trình Nghiên cứu Hoa Kỳ làcác chương trình nghiên cứu nâng cao bậc sau đại học kết hợp thăm quan thực tếvới mục đích tạo cơ hội cho giảng viên đại học và các nhà nghiên cứu về Hoa Kỳcó được hiểu biết sâu sắc hơn về xã hội, văn hoá và thể chế của Hoa Kỳ. Khi vềnước, những kiến thức và kinh nghiệm học viên thu nhận được từ chương trình hyvọng sẽ giúp củng cố chương trình đào tạo và nâng cao chất lượng giảng dạy vềHoa Kỳ ở các trường học và cơ quan của học viên.

Mỗi chương trình bao gồm một nhómhọc viên đến từ các nước khác nhau trên thế giới và kéo dài trong sáu tuần, bắtđầu khoảng giữa tháng 6/2017.  Với mỗichương trình dưới đây, Việt Namđược đề cử 01 học giả. Mọi chi phí tham dự chương trình, bao gồm: quản lýchương trình, đi lại nội địa và quốc tế, nơi ở, tài liệu học tập và các chi phísinh hoạt khác sẽ do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ.

Các ứng viên quan tâm có thể truycập trang web của chương trình tại http://exchanges.state.gov/susiđể có thêm thông tin về chương trình.

Tóm tắt các Chươngtrình Nghiên cứu Hoa Kỳ

 

1.Chương trình Nghiên cứu Chính trị và Tư duyChính trị Hoa Kỳ

 

Chương trình Nghiên cứu Chính trị và Tư duy Chính trị Hoa Kỳ giúp mộtnhóm 18 học viên là giảng viên đại học đến từ các quốc gia khác nhau hiểu biếtsâu sắc hơn về những trào lưu chủ đạo trong tư duy chính trị Hoa Kỳ từ giaiđoạn thuộc địa cho đến nay. Dựa trên phương pháp tiếp cận Phát triển Chính trịMỹ, chương trình sẽ mang đến một cách hiểu đầy đủ và đa dạng về tư duy chính trịMỹ, sự liên kết giữa tư duy đó với các quan điểm chính trị và thể chế Mỹ, bằngcách liên kết các vấn đề đương đại với những tranh luận lịch sử. Chương trìnhsẽ khảo sát những chủ đề cụ thể như thời kỳ thuộc địa, thành lập hiến pháp,thời kỳ Nội Chiến, công nghiệp hóa, Đại Suy Thoái, Chiến Tranh Lạnh, và phongtrào Dân Quyền.  Qua ống kính này, chươngtrình sẽ cho học viên thấy những tranh cãi về xã hội, chính trị và chính sáchcông của Hoa Kỳ thời kỳ đương đại.

2.Chươngtrình Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ

Chương trình Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ cung cấp cho một nhóm18 học viên là giảng viên đại học và chuyên viên đến từ các quốc giakhác nhau hiểu biết sâu sắc hơn về các thức hoạch định và triển khai chính sáchđối ngoại của Hoa Kỳ. Chương trình sẽ điểm lại các sự kiện, nhân vật lịch sử vàtriết lý quan trọng đóng góp vào việc hình thành chính sách đối ngoại của HoaKỳ. Chương trình cũng sẽ làm sáng tỏ vai trò của các thành phần nòng cốt tronghoạch định chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, như các ngành hành pháp và lập phápcủa chính phủ, truyền thông, công chúng Mỹ, các cơ quan tham mưu, các tổ chứcphi chính phủ và các thể chế đa phương.

3.Chươngtrình Nghiên cứu Đa dạng Tôn giáo ở Hoa Kỳ

Chương trình Nghiên cứu Đa dạng Tôn giáo ở Hoa Kỳ giúp cho cho một nhóm18 học viên là giảng viên đại học và chuyên viên về tôn giáo đến từ cácquốc gia khác nhau hiểu biết sâu sắc hơn về văn hoá và xã hội Hoa Kỳ, quá khứcũng như hiện tại, thông qua nghiên cứu về đa dạng tôn giáo ở Hoa Kỳ và tácđộng qua lại đối với nền dân chủ của Hoa Kỳ. Sử dụng cách tiếp cận đa ngành,dựa trên các ngành như lịch sử, khoa học chính trị, xã hội học, nhân chủng học,luật và các ngành khác phù hợp, chương trình sẽ nghiên cứu mối quan hệ cả tronglịch sử và hiện tại giữa nhà nước và nhà thờ ở Mỹ. Học viên cũng sẽ nghiên cứunhững đặc trưng sau của sự đa dạng tôn giáo ở Hoa Kỳ: những cách thức ảnhhưởng, và bị ảnh hưởng của tư tưởng và hoạt động tôn giáo đối với sự phát triểncủa nền dân chủ kiểu Mỹ; những giao thoa giữa tôn giáo và nền chính trị Hoa Kỳtrong các lĩnh vực như bầu cử, chính sách công và chính sách đối ngoại; xã hộihọc và nhân khẩu học về tôn giáo ở Hoa Kỳ ngày nay, bao gồm cả khảo sát về sựđa dạng trong tín ngưỡng tôn giáo đương đại và những tác động của nó tới chínhtrị Hoa Kỳ.

  1. Chương trình Nghiên cứu Văn hoá, Xã hội HoaKỳ

Chương trình Nghiên cứu Văn hoá và Xã hội Hoa Kỳ giúp cho một nhóm 18 họcviên là giảng viên đại học và chuyên viên đến từ các quốc gia khác nhau nghiên cứu hiểu biết sâu sắc hơn về xã hội,văn hoá, các giá trị và thể chế của Hoa Kỳ. Chương trình này nghiên cứu các bốicảnh dân tộc, chủng tộc, kinh tế, chính trị và tôn giáo hình thành nên các nềnvăn hoá trong xã hội Hoa Kỳ, và tập trung vào cách thức các nền văn hoá đó gâyảnh hưởng đến các trào lưu xã hội và bản sắc Mỹ xuyên suốt lịch sử Hoa Kỳ.Chương trình sẽ có cách tiếp cận đa ngành và sẽ đưa ra mô hình tiếp cận việcgiảng dạy văn hoá và xã hội Hoa Kỳ mà các trường đại học nước ngoài nên ápdụng.

5.Chương trình Nghiên cứu Văn học Hoa Kỳ đươngđại

 

Chương trình Nghiên cứu Văn họcHoa Kỳ đương đại giúp cho một nhóm 18 họcviên là giảng viên đại học và các nhà nghiên cứu đến từ các quốc gia khác nhauhiểu biết sâu hơn về văn hoá và xã hội Hoa Kỳ, quá khứ cũng như hiện tại, thôngqua nghiên cứu về nền văn học Hoa Kỳ đương đại. Chương trình có hai mục đích:nghiên cứu các tác phẩm và nhà văn Hoa Kỳ đương đại thuộc nhiều thể loại khácnhau; đồng thời lý giải những dòng chảy rộng lớn hơn của xã hội và văn hoá HoaKỳ đương đại được phản ánh như thế nào trong những đề tài được đề cập. Chươngtrình cũng sẽ nghiên cứu sự đa dạng trong diện mạo văn học Hoa Kỳ, tìm hiểu dấuấn của những truyền thống văn học Hoa Kỳ qua các nhà văn, các tư tưởng và tràolưu đương đại. Đồng thời, chương trình cũng giúp học viên tiếp cận với nhữngnhà văn đại diện cho sự bứt phá khỏi truyền thống cũ và đang vạch ra nhữnghướng đi mới cho văn học Hoa Kỳ.

6.Chươngtrình Nghiên cứu Báo chí và Truyền thông

Chương trình Nghiên cứu Báo chí và Truyền thông giúp cho một nhóm 18 họcviên là giảng viên đại học và chuyên gia về báo chí đến từ các quốc gia khác nhau hiểu biết sâu sắc hơn về vai trò của báo chí và truyền thông trong xãhội Hoa Kỳ. Chương trình sẽ đề cập đến các quyền và trách nhiệm của truyềnthông trong xã hộ dân chủ, bao gồm biên tập độc lập, đạo đức báo chí, các ràngbuộc pháp lý, báo chí quốc tế, và các mô hình truyền thông thương mại. Nhữngvấn đề về pháp lý và đạo đức đặt ra với báo chí cũng sẽ được lồng ghép trongtất cả các nội dung của khoá học. Chương trình còn cung cấp các phương phápgiảng dạy cho sinh viên báo chí những kỹ năng nghề nghiệp cơ bản: nghiên cứu,đưa tin, viết bài và biên tập. Chương trình cũng sẽ  đề cập đến tác động của công nghệ đối với báochí, làm rõ những ảnh hưởng của Internet, tính toàn cầu hoá của tin tức, sựphát triển của truyền hình vệ tinh mà mạng phát thanh, cũng như các tiến bộkhác trong truyền thông đang làm biến đổi nghề báo.

7.Chương trình dành cho các nhà quản lý Giáodục trung học

 

Chương trình Nghiên cứu dành cho mộtnhóm 20 nhà quản lý giáo dục cấp trung học, giáo viên trung học giàu kinhnghiệm để giúp họ hiểu biết sâu sắc hơn về văn hoá, xã hội và nền giáo dục củaHoa Kỳ, quá khứ cũng như hiện tại. Chương trình sẽ tập trung vào cung cấp nộidung và tài liệu để học viên phát triển chương trình đất nước học về Hoa Kỳ,chứ không tập trung vào phương pháp giảng dạy và sư phạm. Để làm điều đó,chương trình sẽ được tổ chức xoay quanh một hoặc nhiều chủ đề về văn hoá và xãhội Hoa Kỳ, bằng việc kết hợp các cách tiếp cận truyền thống, đa ngành và liênngành. Sau bốn tuần nghiên cứu, học viên sẽ có một tuần đi tham quan học tập ởnhiều nơi để hiểu thêm về sự đa dạng văn hoá, địa lý, dân tộc ở Mỹ.

Tiêu chuẩn ứng viên

 

Ứng viên đăng ký các chươngtrình Nghiên cứu Hoa Kỳ phải có đủ các điều kiện sau:

  • Trong độ tuổi từ từ 30 – 50;
  • Đối với Chương trình 1-6: Giảng viên hoặc chuyênviên nghiên cứu về Hoa Kỳ yêu nghề và có bề dày kinh nghiệm, ưu tiên các ứngviên có bằng Thạc sỹ trở lên và có hiểu biết sâu sắc về chủ đề của chương trìnhđăng ký;
  • Đối với Chương trình 7:  Giáo viên phổ thông, giảng viên của trường sưphạm, soạn giả chương trình giảng dạy, soạn giả sách giáo khoa liên quan tớigiáo dục phổ thông yêu nghề và có mong muốn đưa các nội dung về Hoa Kỳ học vàochương trình giảng dạy;
  • Quen với cuộc sống học đường, mong muốn và cókhả năng tham gia đầy đủ một chương trình nghiên cứu sau đại học và thăm quanbận rộn;
  • Giỏi tiếng Anh.

Phòng Văn hoá thông tin đặc biệtkhuyến khích các ứng viên có những điều kiện sau đăng ký chương trình:

  • Các giảng viên hoặc nhà nghiên cứu trẻ có kinhnghiệm và hầu như chưa từng đến Hoa Kỳ;
  • Cơ quan của ứng viên đang có kế hoạch đưa cáchọc phần Hoa Kỳ học vào chương trình giảng dạy, phát triển các khoá học mớiliên quan tới các chủ đề của chương trình nghiên cứu mà ứng viên đăng ký, đổimới và cập nhật các khoá học hiện có về Hoa Kỳ, hoặc tổ chức các seminar/hộithảo cho đồng nghiệp về những lĩnh vực liên quan tới chủ đề của chương trìnhnghiên cứu.

 

 

 

Đăng ký tham gia

 

Ứng viên đủ điều kiện từ tỉnh Quảng Trị trở ra Bắc tải mẫuđơn và nộp hồ sơ trực tuyến tại https://goo.gl/9UxRYo, và gửi thắc mắcvề địa chỉ:

Public Affairs Section

United States Embassy

SUSI Program

7 Lang Ha,

Ba Dinh, Hanoi

Tel: 84-4-3850 5000, ext. 6034 or6044

Email: pas.culture@gmail.com

Ứng viên đủ điều kiện từ tỉnh Thừa Thiên – Huế trở vào Nam tải mẫu đơnvà nộp hồ sơ trực tuyến https://goo.gl/oKcLJw, và gửi thắc mắc về địa chỉ:

Public Affairs Section

United States Consulate General

SUSI Program

4 Le Duan, District 1

Ho Chi Minh City

Tel:  (84) (8) 3520-4610

Email: PASHCMC@state.gov

Hạn nộp hồ sơ là 23h:59,Thứ Ba, ngày 3 tháng 1 năm 2017. Hồ sơ nộp sau thời hạn này sẽ không đượcxem xét.