Hội nghị viên chức và người lao động Khoa ngoại ngữ năm học 2023- 2024

Hội nghị viên chức và người lao động Khoa ngoại ngữ năm học 2023- 2024

    Thực hiện Kế hoạch số 1578/KH-ĐHQB ngày 25 tháng 08 năm 2023 của Trường Đại học Quảng Bình về tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2023 – 2024, Khoa Ngoại ngữ tiến hành tổ chức Hội nghị vào chiều ngày 19 tháng 9 năm 2023 để xây dựng kế hoach, thảo luận và đưa ra các phương hướng cụ thể thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và hoạt động chuyên môn của Khoa trong năm học mới 2023 – 2024.

Năm học 2022 – 2023, Khoa Ngoại ngữ đã thực hiện tốt giảng dạy và các hoạt động chuyên môn theo mục tiêu phát triển bền vững của Nhà trường. Giảng viên, sinh viên thực hiện tốt quy chế đào tạo. Ngoài các hoạt động chuyên môn, Khoa đã tham gia tích cực các hoạt động phong trào khác. Sinh viên Khoa luôn tham gia tích cực trong các hoạt động phong trào tình nguyện của Hội Sinh viên, Đoàn thanh niên và Nhà trường.

Tuy nhiên, vẫn còn một số giảng viên chưa hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chưa thực hiện nghiêm túc giờ lên lớp, chưa tham gia đầy đủ các hoạt động chung của Khoa và Nhà trường.

Công tác truyền thông tuyển sinh của Nhà trường và Khoa còn gặp nhiều khó khăn, số lượng sinh viên không nhiều, việc tổ chức các hoạt động còn hạn chế.

Xác định rõ những khó khăn và thuận lợi, căn cứ vào chủ đề năm học 2023-2024: “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và chuyển đổi số”, định hướng của ngành GD&ĐT, phát huy tốt những thành tích đã đạt được trong năm học vừa qua, năm học 2023 – 2024 Khoa Ngoại ngữ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học và xác định để đạt được những mục tiêu cụ thể sau:

  1. Tập thể khoa đạt danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc
  2. 100% CBGV khoa đạt danh hiệu LĐTT, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
  3. 03 CBGV đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở.
  4. 100% CBGV hoàn thành tốt nhiệm vụ NCKH.
  5. Tổ công đoàn khoa đạt vững mạnh xuất sắc.

Một số hình ảnh tại HNVC Khoa: