Bộ môn Tiếng Trung

Bộ môn  tiếng Trung là tổ bộ môn trực thuộc khoa ngoại ngữ trường đại học Quảng Bình. Tổ hiện có 5 giảng viên, trong đó có :

02 giảng viên có trình độ Tiến sỹ

03 giảng viên có trình độ thạc sỹ

Năm 2004: Bắt đầu giảng dạy tiếng Trung với tư cách là ngoại ngữ 2.

Điểm mạnh

Với đội ngũ giáo viên trẻ, được đào tạo cơ bản, có ý thức học tập để nâng cao chuyên môn nhằm phục vụ cho công tác đào tạo của nhà trường. Đoàn kết, tâm huyết,  hợp tác, biết chia sẻ, có trách nhiệm, gắn bó với sự phát triển của nhà trường.

Điểm yếu

Số lượng giảng viên trình độ cao ít, năng lực tiến hành NCKH chưa cao. Các giảng viên còn ít kinh nghiệm, trình độ hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu trong công tác nghiên cứu khoa học và giảng dạy theo Điều lệ trường đại học.Đội ngũ còn thiếu tính chuyên nghiệp, chủ động, sáng tạo trong công tác. Thiết bị giảng dạy hiện tại còn eo hẹp. Gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyển sinh.

Định hướng phát triển giai đoạn 2011 – 2015

  – Mở mã nghành tiếng Trung Quốc

– Loại hình đào tạo: Cao đẳng – Chính quy tập trung

 – Số lượng sinh viên: Số lượng sinh viên mỗi năm khoảng 20-30 sv

Định hướng phát triển giai đoạn 2016 – 2021

 – Mở mã nghành tiếng Trung Quốc

– Loại hình đào tạo: Đại học – Chính quy tập trung

 – Số lượng sinh viên: Số lượng sinh viên mỗi năm khoảng 20-30 sv

Sinh viên tốt nghiệp ngành tiếng Trung Quốc sẽ được trang bị những kiến thức về nghiệp vụ Thương mại – Du lịch và có những hiểu biết nhất định về ngôn ngữ, văn hóa Trung Quốc; có khả năng sử dụng tiếng Trung Quốc để giao tiếp, giải quyết tốt các công việc thuộc ngành nghề chuyên môn, đáp ứng được những yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế tỉnh nhà trong quá trình hội nhập.

Phát triển nguồn nhân lực

– Cơ cấu : 5 đến 7 giảng viên

– Trình độ: Thạc sỹ

Giảng viên,  sinh viên tổ bộ môn tiếng Trung – Khoa Ngoại Ngữ Trường Đại học Quảng Bình tin tưởng sâu sắc rằng, với sự chỉ đạo sát sao và quan tâm ủng hộ, giúp đỡ hiệu quả của các cấp lãnh đạo, trực tiếp là Đại học Quảng Bình, tổ bộ môn chúng tôi quyết tâm sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của mình trong giai đoạn phát triển mới.