Tháng Tư 18, 2017

Day

Ngày 17 tháng 4 năm 2017, theo kế hoạch của Đoàn trường, LCĐ khoa Ngoại ngữ đã tổ chức Đại hội LCĐ khoa nhiệm kỳ 2017-2019. Đại hội đã đánh giá những việc đã làm được trong nhiệm kỳ vừa qua, nêu lên những tồn tại và bài học kinh nghiệm. Đại hội đã vạch...
Thông báo

Liên kết nhanh

Liên hệ
Trường Đại học Quảng BìnhTrường Đại học Quảng Bình